273301 Szerelvény gyártása

ÖVTJ'19


Ebbe a tételbe tartozik az áramot vezető és nem vezető vezetékek áramköri szerelvényeinek gyártása,
bármilyen anyagból.
Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyűjtősín, vezetősín gyártása (kivéve a kapcsolószekrényekét)
- a földelési hibamegszakító gyártása
- a világítási foglalatok gyártása
- a túlfeszültség-levezető és villámhárító (tekercs) gyártása
- a kapcsoló gyártása elektromos vezetékhez (pl. nyomógombos, billenő-, forgatókapcsoló)
- a villamos csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok (konnektor) gyártása
- a villamos huzalozás dobozainak gyártása (pl. elágazó-, kivezető-, közbülső, kapcsolódoboz)
- a védőcsövek és szerelvények gyártása
- az energiaátviteli tartóoszlopok és távvezeték-szerelvény gyártása
- a műanyag, áramot nem vezető huzalozási szerelvény gyártása, beleértve a műanyag kapcsolószekrényt,
előlapot és hasonlókat, a távvezeték-építés műanyag vezetékszerelvényeit és a doboztetőket
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a kerámia szigetelő gyártása, lásd: 234301
- az elektronikai alkatrészként használatos csatlakozó, csatlakozóaljzat (konnektor) és kapcsoló gyártása,
lásd: 261101

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Az Önnálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke (azaz az ÖVTJ) egy, a Központi Statisztikai Hivatal által készített adatbázis, mely az egyéni vállalkozók által végezhető tevékenységeket tartalmazza strukturált formában. A kód 6 számjegyből áll, az első 4 azt a TEÁOR kódot jelöli, amelybe az adott tevékenység tartozik, az utolsó kettő pedig a tevékenység azonosítója ezen csoporton belül.
Bár mindent megteszünk, hogy az oldalon szereplő információk 100%-ig pontosak és megbízhatóak legyenek, hibák, pontatlanságok előfordulhatnak. Az oldal üzemeltetői az ezekből fakadó bármilyen jellegű károkért felelősséget nem vállalnak.